w

Nawet geniusz ma problem, by prawidłowo odpowiedzieć na te pytania! Dasz radę?

Podana na grafice liczba w zapisie rzymskim oznacza:
Następne pytanie


Podpowiedź: Cyfry rzymskie to system liczbowy, który był używany w starożytnej Rzymie. Cyfry rzymskie składają się z siedmiu znaków: I, V, X, L, C, D i M, które reprezentują liczby 1, 5, 10, 50, 100, 500 i 1000. Cyfry rzymskie są używane przede wszystkim do datowania różnych rzeczy związanych z historią, takich jak datowanie pism, budowli czy monet. Są one również używane w nazewnictwie wielu rzeczy, takich jak nazwy wieków czy numeracji rozdziałów w książkach. Cyfry rzymskie są inne niż cyfry arabskie, które są używane w dzisiejszym świecie.

Źródła grafik: Pixabay, Imgur, Freepik