w

Nawet geniusz ma problem poprawnie odpowiedzieć na te pytania! Dasz radę?

Na zdjęciu widać pole:
Następne pytanie


Podpowiedź: Uprawy to rośliny, które są hodowane przez człowieka na cele produkcji żywności, paszy, surowców oraz roślin ozdobnych. Są one wybierane i hodowane przez człowieka zgodnie z jego potrzebami i preferencjami. Uprawy mogą być rozróżnione na rośliny jednoroczne, dwuletnie oraz trwałe. Uprawy rolnicze to przede wszystkim zboża, warzywa, owoce, krzewy owocowe, rośliny pastewne, rośliny sadownicze, rośliny uprawy melioracyjne, rośliny przemysłowe. Uprawy są ważnym źródłem żywności dla ludzi i zwierząt, a także surowców do produkcji różnych wyrobów przemysłowych, takich jak tkaniny, papier, biopaliwa. Uprawy są również ważnym elementem krajobrazu i mają istotny wpływ na środowisko.

Źródła grafik: Pixabay, Imgur, Freepik