w

Osiem dziewic wzięło ślub z… Jezusem. Grono Verginetek powiększyło się kolejny raz.

W jednej z małopolskich archidiecezji odbyła się niecodzienna uroczystość konsekracji ósemki dziewic. Wydarzenie to miało miejsce kilka dni temu. Wszystkie kobiety, które przystąpiły do ceremonii powiedziały sakramentalne „Tak” na pytanie biskupa, czy chcą być konsekrowane.

Dziewice konsekrowane, tak zwane Verginetki, to kobiety, które decydują się na prowadzenie indywidualnej formy życia konsekrowanego. W ten sposób zobowiązują się zachować dziewictwo aż do śmierci. Życie w czystości nie przeszkadza im się gromadzić. Obecnie w Polsce jest ponad 300 dziewic konsekrowanych. Najwięcej, bo 51 w jednej z archidiecezji znajdującej się w Małopolsce. Kilka dni temu odbyło się upamiętnienie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ten szczególny dzień dla katolików był idealnym momentem dla dziewic na złożenie ślubów czystości. W swoim kazaniu biskup wymienił Matkę Bożą jako wzór absolutnej wierności i poddania się woli Bożej.

kobiety1

Duchowny podkreślił, że decyzja kobiet to idealne świadectwo wierności Boku, które stanowi umocnienie dla wszystkich. Po złożeniu ślubowania każda dziewica otrzymała obrączkę, symbolizującą obietnicę zachowania czystości do końca życia, a także książkę o liturgii godzin. Ślubowanie czystości ma na celu umocnienie miłości do Chrystusa i lepszą służbę innym. Panny poświęcają swoje życie pokucie, miłosierdziu, zadaniu apostolskim i żarliwej modlitwie. Do ich codziennych zadań należy recytowanie liturgii godzin, zwłaszcza Jutrzni i Nieszporów. Wyświęcone mogą zostać jedynie panny, które nigdy nie zawarły związku małżeńskiego ani nie żyły publicznie, to znaczy jawnie w stanie przeciwnej czystości. Ponadto kandydatki muszą przez „swój wiek, mądrość i zwyczaje troszczyć się o to, aby wytrwali w czystym życiu, poświęconym służbie Kościołowi i bliźniemu”.

Źródła grafik: Pixabay, Imgur, Freepik