w

Tylko nieliczni mają wiedzę wystarczającą, by osiągnąć doskonały wynik!

Czy uważasz, że zdobyłeś szeroką wiedzę z różnych dziedzin i wiesz niemal wszystko? A może po prostu chcesz przetestować swój poziom wiedzy w ten monotonny dzień? Czy masz pewność, że doskonale orientujesz się w czasach lat 90. i okresie PRL-u? Jeśli tak, to przygotowaliśmy specjalną zabawę właśnie dla Ciebie! Czy jesteś gotowy, aby się sprawdzić?

Jednak zadanie nie będzie proste! Przed tobą test składający się z bardzo wymagających pytań, które mają na celu sprawdzenie twojej wiedzy na temat końcówki poprzedniego stulecia, okresu, który dla wielu był czasem młodości. Jednak dane jednoznacznie wskazują, że pytania nie są łatwe, a 100% poprawnych odpowiedzi uzyskuje jedynie nieliczna grupa, zaliczająca się do wąskiego grona najlepszych. Czy uda ci się do nich dołączyć? Sprawdźmy to razem!

 

W latach Polski Ludowej, czyli okresie powojennym po II wojnie światowej, Polska była aktywnym uczestnikiem wielu organizacji międzynarodowych. Jednym z kluczowych momentów było przystąpienie Polski do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1945 roku, co umożliwiło kształtowanie polityki zagranicznej i współpracę z innymi państwami. W tym czasie Polska była również członkiem Układu Warszawskiego, sojuszu wojskowego z krajami bloku wschodniego, utworzonego w odpowiedzi na NATO.

Źródła grafik: Pixabay, Imgur, Freepik